Opstelling-BI-team-afbeelding-1024x642

Wat is de opstelling van jouw winnende Business Intelligence-team?

Het succes van Business Intelligence in bedrijven heeft weinig te maken met techniek, tools en datastructuren. Maar welke factoren bepalen dan wel een succesvolle implementatie van Business Intelligence in een organisatie?

Succesfactoren voor Business Intelligence in MKB-bedrijven en scale-ups

Uit onderzoek komen de volgende succesfactoren naar voren.

1. Structuur en bestuur

Een succesvol BI-team heeft een duidelijke structuur. Het team heeft gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden en iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht.

2. Bewezen methodologie

Een succesvol BI-team heeft een bewezen methodiek om data te analyseren en aanbevelingen te doen. Deze methodologie is gebaseerd op best practices en op beproefde BI-software.

3. Bekwame teamleden

Een succesvol BI-team bestaat uit bekwame teamleden die weten hoe ze hun werk moeten doen. Ze begrijpen niet alleen hun rollen en verantwoordelijkheden, maar ze hebben ook de nodige training, ervaring en kennis over business intelligence-tools.

4. Samenwerking

Een succesvol BI-team werkt altijd samen met anderen binnen en buiten de organisatie. Ze delen hun bevindingen met andere teams om een breder perspectief te krijgen. En ze werken samen met externe experts om de beste kwaliteit van gegevens en resultaten te bereiken.

5. Leiderschap

Een succesvol BI-team heeft een sterke leider, een Senior Consultant of Lead Consultant, die de visie en richting voor het team bepaalt en waar nodig bijstuurt. De leider zorgt er ook voor dat het team de methodiek volgt en op koers blijft.

Welke rollen en competenties zitten in een succesvol BI-team?

Het BI-team kun je zien als de ogen en oren van de datagedreven organisatie. Het BI-team verzamelt de data en presenteert deze op een manier dat medewerkers datagedreven beslissingen kunnen nemen.

Al deze taken kunnen nooit door één persoon uitgevoerd kunnen worden. Daarom is het nodig om een BI-team op te zetten, met meerdere professionals die elkaar aanvullen met hun eigen specialisaties en talenten.

Van strategie tot uitvoerend, van klant en organisatie tot techniek. In onze Intigo-projecten onderscheiden we onderstaande rollen.

De rollen en competenties van een succesvol BI-team.
De rollen en competenties van een succesvol BI-team.

Sponsor: Is gewoonlijk lid van de directie of het managementteam. Speelt een rol bij afdelings- of businessunit overstijgende besluiten. Ondersteunt het idee van één versie van de waarheid. Ziet het belang van Business Intelligence voor de organisatie en promoot dit actief.

Opdrachtgever: Bepaalt samen met de gebruikers, de data-analist en de projectleider de scope en de business case van het BI-project. Kent de mogelijkheden van BI. Heeft overzicht en neemt besluiten.

Product owner: De hoofdtaak van de product owner is om van BI-tools een blijvend succes te maken en de gewenste businesswaarde te leveren voor de organisatie. Het is belangrijk dat de product owner veel bedrijfskennis heeft. De product owner vertaalt de behoeften uit de organisatie naar concrete oplossingen en heeft voldoende kennis van techniek om te begrijpen waar potentiële risico’s zitten.

Gebruiker: Een goede vertegenwoordiging van gebruikers bij het bepalen van de requirements en testen van de BI-tools is cruciaal. Belangrijk is dat gebruikers de bedrijfsvoering en processen goed kennen.

BI-consultant: De BI-consultant is de ‘linking pin’ tussen organisatie en techniek enerzijds en tussen strategie en uitvoering anderzijds. Een goede BI-consultant kan de informatiebehoeften van de organisatie vertalen naar concrete requirements. De BI-consultant kent de (on)mogelijkheden van het hele BI-speelveld tot in detail, is communicatief sterk en is een verbinder.

Dashboardbouwer: De dashboardbouwer vertaalt de complexe data naar inzichtgevende visuals in een dashboard. De dashboardbouwer zorgt -in nauwe samenwerking met de ETL-ontwikkelaar en BI-consultant- voor de modellering van de data, het maken van de metingen en het visualiseren van de data. De dashboardbouwer is goed thuis in software zoals Power BI, SQL en Azure.

Projectleider: Is verantwoordelijk voor de transitie naar het datagedreven werken van de organisatie. Heeft oog voor de verschillende belanghebbenden van de organisatie en kan deze tegen elkaar afwegen. Bewaakt het project in termen van kwaliteit, budget en rendement en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Technisch projectleider: Geeft operationeel leiding aan technische mensen en beheerders. De rol wordt vaak gecombineerd met andere technische rollen.

ETL-ontwikkelaar: Zorgt voor (het ontwerpen van) de laadprocessen vanuit de database. Heeft een zeer uitgebreide kennis van SQL en databases. Adviseert over de beste technische oplossing, rekening houdend met aspecten als onderhoudbaarheid, uitbreidbaarheid en performance.

Systeembeheerder: Is verantwoordelijk voor de installatie en inrichting van de hard- en software. Zorgt voor de authenticatie van gebruikers.

Combinatie van rollen

Een succesvol BI-team kent dus mogelijk tot 10 verschillende rollen, waarbij het mogelijk is dat rollen worden gecombineerd in één persoon.

Veel bedrijven kiezen voor een gemengd team, waarbij een aantal rollen wordt ingevuld uit de eigen organisatie en een aantal rollen -al dan niet tijdelijk- door een gespecialiseerde een Business Intelligence-organisatie.

Intigo vervult in projecten de (combinatie)rollen van projectleider, BI consultant, dashboardbouwer, ETL-specialist en technisch projectleider.

Wil je ook starten met datagedreven ondernemen?

Start vandaag nog met de Intigo-methode

Wil je onmiddellijk aan de slag met standaard dashboards? Of heb je behoefte aan een volledig op maat gemaakte BI-oplossing, wij staan klaar om je te ondersteunen op jouw datagedreven reis.

Menu