JB6A6585

Intigo-methode

In het hart van Intigo's missie ligt de overtuiging dat goed inzicht leidt tot betere besluiten. Door het inzetten van onze toonaangevende Power BI-dashboards en diepgaand strategisch financieel inzicht, bieden wij slimmere besluitvorming en duurzame groei voor mkb-bedrijven en scale-ups, gericht op het effectief omzetten van data naar actie.

Onze datagedreven BI-oplossingen en methodische aanpak zijn specifiek ontworpen om ondernemers te begeleiden in hun groeireis. We richten ons op profit-sector bedrijven actief in groothandel, productie en zakelijke dienstverlening, met een jaaromzet van 5 tot 100 miljoen euro, door hen te voorzien van slimme analytische tools en inzichtelijke dashboards.

In 7 fases naar datagedreven ondernemen

Onze methodische aanpak begint met jouw ambitie. Wat is de ambitie van je bedrijf en hoe kunnen datagedreven inzichten hieraan bijdragen? Met een overzichtelijk stappenplan begeleiden we bedrijven in 7 fases naar datagedreven ondernemen.

We maken een goed startpunt

Fase 1 van de Intigo-methode richt zich op het grondig beoordelen van de huidige data- en financiële capaciteiten binnen je organisatie. Dit essentiële startpunt helpt bij het vaststellen van een duidelijke ambitie voor de transformatie naar een datagedreven onderneming.

Belangrijke activiteiten die we ondernemen omvatten:

 • Identificeren van kansen en uitdagingen: Het in kaart brengen van bestaande en potentiële kansen die benut kunnen worden en uitdagingen die aangepakt moeten worden om vooruitgang te boeken
 • Ontdekken van verbeterpotentieel: Analyseren waar verbeteringen mogelijk zijn en hoe deze kunnen bijdragen aan efficiëntere processen.

Ontwikkelen van een strategie voor datagedreven succes

In fase 2 staat het ontwikkelen van een gedetailleerde strategie voor datagedreven en financiële verbetering centraal, waarbij ook de algehele bedrijfsstrategie en doelstellingen worden geïntegreerd. Deze fase omvat een grondige analyse van de kritieke processen die essentieel zijn voor het realiseren van operationele efficiëntie en financieel succes.

Belangrijke activiteiten in deze fase zijn:

 • Het maken van een strategische planning: Opstellen van een uitgebreid plan dat niet alleen richtlijnen biedt voor de toekomstige inzet van data en financiële middelen, maar ook de algemene bedrijfsdoelstellingen en strategische richtingen omvat.
 • Identificeren van kritieke data- en financiële processen: Analyseren en definiëren van sleutelprocessen die cruciaal zijn voor het stimuleren van datagedreven besluitvorming en ondersteuning van de strategische bedrijfsvoering.
 • Afstemmen met belanghebbenden: Zorgen voor een naadloze communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen om de strategische doelen te bereiken.

Creëren van stevige structuren voor data en financiën

In de derde fase richten we ons op het opzetten van een robuuste structuur en governance-model voor zowel data- als financiële analyse, essentieel voor het ondersteunen van duurzame groei en nauwkeurige besluitvorming binnen de organisatie.

Belangrijke activiteiten in deze fase omvatten:

 • Ontwerpen van een solide data-architectuur: Opbouwen van een betrouwbare en schaalbare infrastructuur die de basis vormt voor effectieve dataverzameling en -analyse.
 • Het opstellen van een governancebeleid: Implementeren van beleidsmaatregelen en procedures die zorgen voor dataveiligheid, privacy en kwaliteitscontrole, conform de normen en wetgeving.
 • Bepalen van de rollen en verantwoordelijkheden: Duidelijk definiëren van verantwoordelijkheden binnen de organisatie om een effectieve en efficiënte data- en financiële analyse te waarborgen.

Ontwikkelen van KPI's en Power BI dashboards

In fase 4 integreren we cruciale prestatie-indicatoren (KPI's) in geavanceerde Power BI dashboards, specifiek ontworpen om zowel de operationele als financiële prestaties van jouw organisatie te monitoren en te verbeteren. Power BI stelt ons in staat om complexe data op een toegankelijke en visueel aantrekkelijke manier te presenteren, wat essentieel is voor effectieve besluitvorming.

Belangrijke activiteiten in deze fase omvatten:

 • Het bepalen van KPI definities: Identificeren van essentiële prestatie-indicatoren die nauwkeurig de voortgang en succes van de bedrijfsactiviteiten meten.
 • Ontwerpen van Power BI dashboards: Creëren van op maat gemaakte, intuïtieve dashboards die realtime inzichten bieden, met een focus op gebruiksvriendelijkheid en interactieve mogelijkheden.
 • Inrichten van feedbackloops: Opzetten van structuren voor continue feedback via de dashboards, waardoor de organisatie snel kan reageren op veranderende omstandigheden en data-gestuurde aanpassingen kan doorvoeren

Implementatie van Power BI dashboards en optimalisatie van bedrijfsprocessen

In fase 5 implementeren we de ontwikkelde Power BI dashboards en processen die essentieel zijn om datagedreven en financiële inzichten effectief te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Deze stap zorgt ervoor dat alle afdelingen toegang hebben tot real-time gegevens en inzichten die cruciaal zijn voor snelle en nauwkeurige besluitvorming.

Belangrijke activiteiten in deze fase omvatten:

 • De technische uitvoering: Zorgvuldige implementatie van Power BI dashboards binnen de bestaande IT-infrastructuur, waarbij we zorgen voor compatibiliteit en beveiliging.
 • Aanpassen van bedrijfsprocessen: Optimaliseren van processen om maximale waarde te halen uit de nieuwe datagedreven inzichten, inclusief training van medewerkers om de tools effectief te gebruiken.
 • Integratie van slimme dashboards in alle afdelingen: Zorgen dat elk team of afdeling toegang heeft tot aangepaste dashboards die specifiek zijn ontworpen om hun unieke behoeften en uitdagingen te ondersteunen.

Training en cultuurverandering voor effectieve tooladoptatie

In fase 6 focussen we op het ontwikkelen van essentiële vaardigheden binnen de organisatie, noodzakelijk voor het effectief gebruiken van Power BI tools en de verkregen inzichten uit zowel data-analyse als financieel management. Deze fase is cruciaal om te zorgen dat de technologieën volledig worden omarmd en optimaal benut.

Belangrijke activiteiten in deze fase omvatten:

 • Het geven van trainingen: Organiseren van uitgebreide trainingssessies voor medewerkers om hen bekend te maken met de functionaliteiten en voordelen van de nieuwe tools.
 • Programma gericht op cultuurverandering: Implementeren van initiatieven die een datagedreven cultuur bevorderen, waarbij besluitvorming op basis van real-time data de norm wordt binnen de organisatie.
 • Stimuleren van het gebruik: Actieve promotie van het gebruik van nieuwe dashboards en analyse-instrumenten binnen alle afdelingen, ondersteund door voortdurende ondersteuning en motivatie.

Evaluatie en continue optimalisatie van bedrijfsprestaties

In fase 7 evalueren we de impact van de geïmplementeerde datagedreven en financiële initiatieven met behulp van Power BI en voeren we strategische aanpassingen door voor continue verbetering. Dit proces zorgt ervoor dat jullie onderneming zich voortdurend kan aanpassen en verbeteren op basis van accurate en actuele data.

Belangrijke activiteiten in deze fase omvatten:

 • Meten van resultaten aan de hand van de KPI's: Systematisch analyseren van de prestaties via de eerder vastgestelde KPI's om de effectiviteit van de geïmplementeerde oplossingen te beoordelen.
 • Identificeren en implementeren van verbeteringen: Continu zoeken naar mogelijkheden voor verbetering binnen de huidige processen en systemen, en deze implementeren om de operationele efficiëntie te verhogen.
 • Strategische aanpassingen: Maken van aanpassingen in de strategie op basis van de verkregen inzichten. Voor diepgaander strategisch financieel advies, bezoek onze pagina over strategisch financieel advies.

Start vandaag nog met de Intigo-methode

Een flexibele aanpak voor elk bedrijf

Bij Intigo begrijpen we dat elk bedrijf uniek is. Daarom is onze methode flexibel ontworpen om aan te sluiten bij jouw specifieke behoeften. Of je nu onmiddellijk aan de slag wilt met standaard dashboards of behoefte hebt aan een volledig op maat gemaakte BI-oplossing, wij staan klaar om je te ondersteunen op elk punt van jouw datagedreven reis.

 • Direct aan de slag met standaard dashboards? Begin bij fase 5, waar we één van onze kant-en-klare Power BI-dashboards, zoals ons Financieel dashboard, implementeren om je direct operationeel te maken.
 • Op zoek naar een maatwerk BI-oplossing? We starten vanaf het begin met een grondige inventarisatie in fase 1, zodat onze aanpak perfect aansluit bij de specifieke eisen van jouw bedrijf.
 • Nieuw met datagedreven ondernemen? We organiseren een gepersonaliseerde workshop datagedreven ondernemen bij jou op locatie, waarbij we de eerste vier fases van onze methode doorlopen om een solide basis voor jouw datastrategie te leggen.

Na het succesvol doorlopen van de Intigo-methode bieden we strategisch financieel advies om de verzamelde data om te zetten in financieel succes. Dit advies is gericht op het maken van de juiste keuzes en biedt ondersteuning tijdens financieel complexe periodes. We staan naast je om je door deze uitdagingen te leiden, met als doel jouw onderneming naar een hoger niveau te tillen.

Menu