JB6A6772

Financieel

Intigo's Financieel dashboard in Power BI

Zoek je een manier om de financiële gezondheid van je onderneming beter te begrijpen en te beheren? Stap over van traditionele Excel-sheets naar het geavanceerde Intigo Financieel Dashboard in Power BI. Dit dashboard verhoogt niet alleen je inzicht in cruciale financiële aspecten zoals de resultatenrekening en balans, maar verbindt ook naadloos met alle gangbare systemen om je een allesomvattend overzicht te bieden.

Ontdek direct antwoorden op essentiële financiële vragen:

 • Hoe ontwikkelt de EBITDA zich en hoe verhoudt deze zich tot de begrotingen en vorig jaar?
 • Blijven mijn bedrijfskosten binnen de gestelde budgettaire kaders?
 • Hoe efficiënt wordt mijn werkkapitaal beheerd ten opzichte van mijn operationele behoeften?
 • Is mijn cashpositie robuust genoeg om aan lopende verplichtingen te voldoen?

Het Intigo-dashboard voor financiën biedt een diepgaand overzicht van je financiën, geïntegreerd binnen Power BI voor een dynamische en interactieve ervaring. Je krijgt direct toegang tot je resultatenrekening en balans, gepresenteerd in heldere en begrijpelijke visualisaties.

Verbind met alle systemen: Ons dashboard integreert moeiteloos met alle belangrijke boekhoudsystemen zoals Afas en Exact Online, waardoor je real-time data altijd up-to-date en gemakkelijk toegankelijk is. Dit maakt het eenvoudiger dan ooit om geïnformeerde beslissingen te nemen die je bedrijf vooruit helpen.

Krachtige visualisaties voor strategische besluitvorming: Of je focus nu ligt op dagelijkse operationele efficiëntie of lange termijn groeiplannen, het Intigo Financieel Dashboard is je sleutel tot beter financieel management.


​​‎

Financieel dashboard Power BI
Financieel dashboard Power BI

Wat kun je verwachten van Intigo's financieel dashboard?

Het Intigo financieel dashboard begint met een overzichtelijke startpagina die essentieel is voor elk datagestuurd bedrijf. Deze overzichtspagina is zorgvuldig ontworpen om je meteen een helder beeld te geven van de financiële stand van zaken, met directe visuele inzichten in de meest cruciale financiële KPI's. Dit stelt je in staat om snel te bepalen waar verdere analyse nodig is en waar je actie moet ondernemen.

Belangrijkste KPI’s op de overzichtspagina:

 • Resultaatontwikkeling / EBITDA: Bekijk hoe je operationele winst zich ontwikkelt over tijd, wat inzicht geeft in de winstgevendheid van je kernactiviteiten.
 • Brutomarge: Deze KPI toont de verhouding tussen de omzet en de kosten van verkochte goederen, een directe indicator van je productie- en verkoopefficiëntie.
 • Bedrijfskosten: Krijg inzicht in je totale operationele uitgaven en hoe deze zich verhouden tot geplande budgetten en vorige perioden.
 • Werkkapitaal en Cashpositie: Monitor je liquide middelen en het vermogen om kortlopende schulden te voldoen, cruciaal voor dagelijkse operaties en investeringsbeslissingen.

Elk van deze KPI's is interactief vormgegeven binnen Power BI, wat betekent dat je kunt doorklikken voor diepgaandere analyses. Dit biedt niet alleen de mogelijkheid om gedetailleerde financiële data te verkennen, maar ook om patronen te herkennen en op basis van deze inzichten strategische beslissingen te nemen.

Het Intigo Financieel Dashboard is dus meer dan alleen een rapportagetool; het is een integraal onderdeel van je financiële strategie en planning, ontworpen om je bedrijf proactief te sturen naar betere prestaties en groei.

Inzicht in je bedrijfskosten

Krijg volledig inzicht in de bedrijfskosten van je organisatie met het Intigo-dashboard voor Bedrijfskosten. Deze pagina laat duidelijk de ontwikkeling zien van diverse kostenposten zoals personeelskosten, verkoop en marketing, huisvesting en andere operationele kosten. Elk segment is doorklikbaar, waardoor je tot op bedrijfsniveau, leveranciersniveau of een specifieke periode in detail kunt analyseren.

Met deze tool kun je gemakkelijk:

 • Vergelijken hoe de bedrijfskosten zich ontwikkelen ten opzichte van het voorgaande jaar of het vastgestelde budget.
 • Gedetailleerde analyses maken van kosten per categorie, zoals personeel of marketing, om te zien waar de grootste veranderingen optreden.
 • Specifieke data ophalen over leveranciers en de impact van hun kosten op je algemene uitgaven.
 • Trends in kostenpercentage ten opzichte van de omzet visualiseren, wat essentieel is voor het beheersen van de winstgevendheid.

Deze pagina is een krachtig hulpmiddel voor financiële controllers, CFO's en bedrijfsmanagers die een dieper inzicht willen in hoe en waar hun geld wordt uitgegeven en hoe ze efficiëntie kunnen verbeteren. Het biedt een transparant overzicht dat essentieel is voor het strategisch sturen op kostenreductie en het optimaliseren van bedrijfsuitgaven.

Financieel dashboard Power BI Bedrijfskosten
Financieel dashboard Power BI Bedrijfskosten

Balans in Power BI

Ontdek een helder en snel overzicht van je balans op het Intigo financieel dashboard. Met de mogelijkheid tot snelle consolidatie biedt dit dashboard in één oogopslag essentiële informatie over zowel activa als passiva, en maakt het de financiële structuur van je onderneming onmiddellijk duidelijk. Directe toegang tot belangrijke financiële ratio's zoals de equity ratio, debt ratio, quick ratio en meer, stelt je in staat om de financiële gezondheid van je bedrijf effectief te monitoren en beheren.

Met real-time updates en diepgaande details kun je:

 • De ontwikkeling van liquide middelen en werkkapitaal volgen.
 • Belangrijke investeringen in materiële en financiële vaste activa analyseren.
 • Snel inzicht krijgen in de prestaties van je bedrijf door kritieke ratio's die de financiële stabiliteit weerspiegelen.
Balans Power BI Financieel dashboard
Balans Power BI Financieel dashboard

Kasstroomoverzicht - zicht op je geldontwikkeling

Het Intigo financieel dashboard biedt een unieke en diepgaande kasstroomanalyse die je niet standaard in andere pakketten vindt. Deze functionaliteit is essentieel voor elke onderneming die een nauwkeurig beeld wil krijgen van de geldstromen.

Het kasstroomoverzicht in Power BI binnen het Intigo-dashboard biedt de mogelijkheid om zowel de directe als de indirecte methode te gebruiken voor het weergeven van kasstromen. Dit zorgt voor flexibiliteit in hoe financiële gegevens worden gepresenteerd en geanalyseerd, afhankelijk van de voorkeur van het bedrijf.

Consolidatie en detaillering: Je kunt kasstromen niet alleen voor één entiteit bekijken, maar ook geconsolideerd over meerdere onderdelen of gehele bedrijfsgroepen. Dit is bijzonder waardevol voor ondernemers met meerdere entiteiten of voor investeringsmaatschappijen die een helder overzicht nodig hebben van hun investeringen en de financiële gezondheid van hun portefeuille.

Dit kasstroomoverzicht is een cruciale tool voor financiële besluitvorming en biedt een uitstekende basis voor strategische planning en beheer van financiële middelen. Met het Intigo financieel dashboard kun je vertrouwen op accurate en up-to-date informatie die essentieel is voor het handhaven van een gezonde cashflow.

Kasstroomoverzicht Power BI Financieel
Kasstroomoverzicht Power BI Financieel

Overige onderwerpen in het Power BI financieel dashboard

Naast de eerder genoemde onderdelen biedt het Intigo financieel dashboard nog meer essentiële functionaliteiten om je financiële management te optimaliseren:

 • Geconsolideerde resultatenrekening: Krijg een helder overzicht van je inkomsten en uitgaven, samengevat in een eenvoudig te begrijpen resultatenrekening, die zowel individuele als geconsolideerde gegevens omvat voor bedrijven met meerdere entiteiten.
 • Debiteuren en crediteuren: Beheer je openstaande vorderingen en verplichtingen met gedetailleerde overzichten die je helpen om je cashflow te optimaliseren en financiële risico’s te minimaliseren.
 • Basis werkkapitaal: Monitor de kerncomponenten van je werkkapitaal, inclusief snelle toegang tot relevante gegevens over voorraden, ontvangsten en schulden, om de operationele efficiëntie van je bedrijf te verbeteren.
 • Controlepagina: Verzeker jezelf van de nauwkeurigheid van je financiële rapportages met een controlepagina die direct aansluit bij je boekhoudsysteem. Dit zorgt voor vertrouwen en transparantie in je financiële data.

Elk van deze onderdelen is ontworpen om je een volledige toolkit te bieden voor financiële analyse en besluitvorming, aangepast aan de moderne eisen van bedrijfsvoering. Met het Intigo financieel dashboard kun je rekenen op een robuust systeem dat je financiële processen vereenvoudigt en versterkt, zodat je je kunt richten op groei en innovatie.

Zet vandaag nog de stap van Excel naar Power BI

Upgrade je financiële rapportages met het Intigo financieel dashboard en ontdek hoe eenvoudig en effectief financieel beheer kan zijn. Laat Excel achter je en omarm de geavanceerde mogelijkheden van Power BI voor nauwkeurige, real-time inzichten die je besluitvorming transformeren.

Boek nu een demo en ervaar zelf hoe Intigo jouw financiële processen kan optimaliseren.

Menu