Zeilboten-Business-Case-Qey-Invest

Qey Invest

‘De pragmatische aanpak van REDview BI spreekt ons aan’

Goedlopende bedrijven helpen groeien door de inbreng van vermogen én expertise, dat is de kracht van participatie- en investeringsmaatschappij Qey Invest. Koos Jager, mede-oprichter van Qey Invest, is zeer te spreken over de pragmatische wijze waarop Intigo’er Harald van Engelen hem adviseert en ontzorgt.

Al bijna dertig jaar begeleidt Koos Jager fusies en bedrijfsovernames in het mkb. In 1996 richtte hij het gerenommeerde Marktlink Fusies & Overnames op. In 2017 sloeg hij een nieuwe weg in; samen met twee partners ging hij van start met Qey Invest. Zij participeert in goedlopende mkb-ondernemingen die behoefte hebben aan een klankbord om groeikansen te signaleren en benutten. “We brengen vermogen, maar ook veel expertise in”, aldus Jager. “Feitelijk nemen we bedrijven inclusief de ondernemer over. In samenwerking met de ondernemer volgen wij het bedrijf op afstand. Waar ik veel plezier uithaal, is dat wij ondernemers zodanig begeleiden en enthousiasmeren dat ze met nieuwe energie een volgende stap zetten. Samen werken we aan de groei van het bedrijf.”

Sturen op de juiste punten

De inrichting van een dashboard vraagt om het maken van de juiste keuzes. “Elke organisatie heeft specifieke sturingselementen. Harald van Engelen discussieert daarover mee en dat vind ik prettig”, aldus Jager. Hij licht toe: “Voordat wij een bedrijf overnemen, vindt er een boekenonderzoek plaats. Als we daadwerkelijk aan boord zijn, beginnen we met het in kaart brengen van de sturingselementen. Dankzij de snelle beschikbaarheid van gegevens – Intigo kan binnen 48 uur de administratie van een bedrijf ontsluiten – krijgen we direct inzicht in de stand van zaken en wordt duidelijk waar de eerste aandachtspunten liggen.”

Up-to-date rapportages​

Om op afstand als strategisch partner te kunnen fungeren en gezamenlijk doelen te kunnen realiseren, is up-to-date financiële en managementinformatie van cruciaal belang. De afgelopen jaren nam Qey Invest daartoe diverse mogelijke oplossingen onder de loep. Met enkele partijen kwam het tot try-outs, maar die brachten niet wat Jager zocht. In zijn zoektocht kwam hij begin 2021 uit bij Intigo en dat blijkt wél een match. “Wat me direct aansprak, is de pragmatische insteek die Harald van Engelen van Intigo hanteert. De oplossing die Intigo biedt – het rechtstreeks koppelen van de financiële en commerciële administraties c.q. databases en informatie visualiseren middels een Power BI-dashboard – stelt ons in staat om een bedrijf nauwgezet te volgen en gerichter met de ondernemer te klankborden. Veel ondernemers sturen voor een groot deel op gevoel. Als je met ze wilt sparren, is het belangrijk dat je op gelijkwaardig niveau zit en wéét waar je over praat. Het is onze kracht om bedrijven te sturen op juist die punten die nog aandacht behoeven. Dankzij het dashboard krijgt ook de ondernemer nieuwe inzichten in diens onderneming.”

KPI’s

“Samen met de ondernemer breng ik veel informatie in kaart. Waar staat het onderhanden werk, hoe ziet de ontwikkeling van de orderintake eruit, wanneer is extra (productie)capaciteit nodig, hoe staat het met het werkkapitaal, et cetera? Kortom: waar liggen mogelijke aandachtspunten en kansen? In dat proces betrek ik Intigo voor de ontwikkeling van een dashboard, passend bij de specifieke sturingselementen van dat bedrijf. Hierbij is het van belang om de realisatie van het budget nauwgezet te volgen, zowel in financiële zin als op commerciële en operationele KPI’s. Zodat we op basis daarvan de strategie voor de korte en middellange termijn kunnen bepalen.“

Verdieping

Op het moment dat de dashboards ingericht zijn en Qey Invest en de ondernemer de gewenste inzichten hebben, is het tijd voor verdieping. “Hoe realiseren en versnellen we groei, hoe creëren we waarde en brengen we het bedrijf naar de volgende fase? Dit geeft ons de ruimte om met de ondernemer te klankborden en naar mogelijke add-ons te kijken om het bedrijf te versterken.”

Rapportage aan investeerders

Het realtime monitoren en sturen met de dashboards van Intigo biedt Qey Invest de oplossing waar lang naar werd gezocht. Het levert een win-winsituatie op voor alle partijen, niet in de laatste plaats voor de investeerders. “Ons doel is om investeerders op een ándere manier bij participaties te betrekken. Dankzij onze dashboards van Intigo zijn we in staat om ieder kwartaal te rapporteren aan onze investeerders en banken. De dashboards leveren ons daarbij een enorm tijdsvoordeel op. Bovendien weten investeerders onder andere dankzij de dashboards dat Qey Invest heel strak stuurt op de ondernemingen waarin we deelnemen.”

De voordelen van Intigo volgens Qey Invest:

  • Unieke maatwerkoplossing
  • Kundige sparringpartner
  • Binnen 48 uur administratie gekoppeld
  • Altijd up-to-date informatie
  • Betrouwbare rapportages ​
Menu