JB6A6747

Het belang van Cashflow Management

Cashflow is een vitale graadmeter voor de gezondheid van een bedrijf. Zelfs succesvolle ondernemingen kunnen door cashflowproblemen in zwaar weer terechtkomen. Deze problemen worden vaak te laat herkend, meestal omdat het opstellen van een cashflowoverzicht en prognose als tijdrovend wordt beschouwd.

Ook heerst er vaak verwarring over de verschillende cashflowtermen. In deze blog duiken we diep in de wereld van cashflowmanagement en laten we zien hoe Power BI je kan helpen om beter inzicht te krijgen in je financiën.

Wat is cashflow?

Cashflow verwijst naar de in- en uitstroom van liquide middelen binnen een bedrijf. In tegenstelling tot de winst-en-verliesrekening, die opbrengsten en kosten laat zien, reflecteert de cashflow het werkelijke verschil tussen ontvangsten en uitgaven

De stand van de liquide middelen aan het einde van een periode kan worden berekend door de beginstand te verhogen met de (verwachte) kasstroom.

Cashflow statement: de spiegel van je bedrijfsvoering

Het cashflow statement, of kasstroomoverzicht, verklaart veranderingen in het saldo van liquide middelen. Dit overzicht, vaak onderdeel van de jaarrekening, toont de herkomst en besteding van middelen. Er zijn twee methoden om dit overzicht te presenteren:

  • Indirecte methode: Deze begint bij het operationele resultaat (EBITDA) en corrigeert dit voor posten als investeringen, aflossingen, en mutaties in werkkapitaal. Dit maakt inzichtelijk hoe een positief bedrijfsresultaat toch kan resulteren in een negatieve kasstroom.
  • Directe methode: Deze methode baseert zich op de werkelijke geldstromen, vastgelegd in het bankboek, en geeft direct weer waar het geld vandaan komt en naartoe gaat.

​Zicht op cashflow is zicht op succes.

Cashflow statement in Power BI: Real-time inzicht

In het Intigo financieel dashboard wordt het cashflow statement dagelijks automatisch bijgewerkt op basis van grootboekmutaties en gepresenteerd volgens zowel de directe als indirecte methode. Dit zorgt voor direct inzicht in de huidige cashflowsituatie. Rode en groene balken tonen respectievelijk waar geld heen gaat en waar het vandaan komt. In een demo tonen we hoe je door op deze balken te klikken diepgaander de financiële data kunt analyseren.

Cashflow Forecast: Anticiperen met Power BI

Een cashflow forecast biedt een vooruitblik op de verwachte liquiditeitsontwikkeling van het bedrijf, essentieel voor het plannen van toekomstige financiële activiteiten. Het Intigo dashboard Financieel biedt snel inzicht in de toekomstige cashflows, gebaseerd op begrotingen, inclusief geplande investeringen en aflossingen.

Je kunt zelf de termijn bepalen voor de cashflow forecast en aanpassingen maken voor toekomstige scenario’s zoals nieuwe investeringen of veranderingen in het personeelsbestand, om direct het effect op de liquiditeitspositie te zien.

Cashflow management met Power BI

Het Intigo dashboard voor Werkkapitaal toont wekelijks de verwachte liquiditeitsontwikkeling, gebaseerd op banksaldo, debiteurenvrijval, crediteuren en de begroting. Dit biedt ondernemers de tools om snel en efficiënt aanpassingen te doen in het debiteuren- en crediteurenbeheer, ondersteund door een robuuste weekbasisbegroting.

​Zet data om in euro's met de inzichten van Power BI.

Optimaliseer je cashflow met Power BI

Ben je klaar om je cashflow effectief te beheren en je bedrijf voor te bereiden op toekomstige uitdagingen? Ontdek hoe Intigo en Power BI je kunnen voorzien van de tools en inzichten die je nodig hebt. Neem contact op voor een demo of meer informatie.

Menu