JB6A6976

De 5 grootste succesfactoren voor een Power BI-implementatie

Een succesvolle implementatie van Power BI hangt van veel factoren af. Denk aan duidelijke doelstellingen, een projectmatige aanpak, opleiding en begeleiding van teamleden, de kwaliteit van de data en -niet in het minst- de betrokkenheid van de stakeholders.

Het startniveau van een organisatie, de datavolwassenheid, is niet bepalend voor het succes. Of een bedrijf nu begint met de implementatie van Power BI of bestaande Power BI-dashboards op een hoger niveau wil tillen: in alle gevallen is een projectmatige aanpak essentieel voor succes.

De volgende onderwerpen mogen in iedere projectmatige Power BI-implementatie centraal staan.

1. Duidelijke doelstellingen en projectplanning

  • ​Definiëren van doelen: Bepaal wat je wilt bereiken met Power BI. Op lange termijn, zeg 5 jaar, en op korte termijn, zeg 3 maanden. Welke inzichten wil je verkrijgen en tot welke acties en beslissingen kan dit in het dagelijkse werk leiden?
  • Projectplanning: Stel een projectgroep samen, bepaal de doelstellingen van het project en maak een gedetailleerd plan met de stappen voor implementatie, tijdlijnen en verwachte uitkomsten.​

2. Betrokkenheid van stakeholders

  • Managementondersteuning: Het is cruciaal om steun te hebben van het hogere management om de nodige middelen en prioriteit aan het project toe te kennen.
  • Gebruikersbetrokkenheid: Betrek eindgebruikers tijding bij het proces om ervoor te zorgen dat de oplossing aan hun behoeften voldoet en om hun acceptatie te vergroten.

3. Datakwaliteit en -governance

  • ​Datakwaliteit: Maak inzichtelijk wat de datakwaliteit op de verschillende thema's is. De datakwaliteit hoeft niet perfect te zijn, de implementatie van Power BI kan ook helpen om de datakwaliteit in beeld te brengen en te verbeteren.
  • Data governance: Stel beleid en procedures vast voor het beheren van data-integriteit en beveiliging. Dit omvat het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden voor data-eigenaren en -gebruikers.

4. Opleiding en training

  • ​Training voor gebruikers: Bied trainingen aan om gebruikers bekend te maken met de functies en mogelijkheden van Power BI. Maak hierbij onderscheid tussen medewerkers die Power BI verder gaan ontwikkelen en medewerkers die de dashboards gaan gebruiken.
  • Continue educatie: Zorg voor voortdurende opleidingsmogelijkheden om gebruikers op de hoogte te houden van nieuwe functies en best practices.

5. Droom groot, begin klein

  • ​Proefprojecten: Begin met kleinschalige goed afgebakende projecten om het systeem te testen en verbeteringen aan te brengen voordat je het breder uitrolt. Boek successen en deel dat in de organisatie.
  • Flexibiliteit: Maak gebruik van best practices van andere organisaties of Power BI-consultants. Maak aanpassingen op basis van feedback van gebruikers en veranderende bedrijfsbehoeften. Maak gebruik van de Power BI community en beschikbare ondersteuningsbronnen voor advies en oplossingen bij problemen.

​Vergroot je de kans op een succesvolle implementatie van Power BI in je organisatie door een projectmatige aanpak.

Menu